Aangifte Formulier
Het aangifteformulier is voortaan verkrijgbaar op onze website met bijbehorende instructies.
SVB jaarrekening 2009 

Loongrens
De Directeur van de Sociale Verzekeringsbank maakt hierbij bekend aan alle werkgevers en werknemers dat ingaande 1 januari 2012 de loongrens voor de Ziekte- en Ongevallenverzekering als volgt is vastgesteld. 

Bekendmaking
M.i.v. 2009 worden aangifteformulieren voor de betaling van Cessantia niet meer gebruikt.

 

Verzekeringspakket SVB